An toàn cho sức khỏe

Đô thị thông minh và những giá trị cốt lõi

Đô thị thông minh và những giá trị cốt lõi

Để phát triển đô thị thông minh, bền vững, phải dựa vào năm trụ cột: Chất lượng bền vững; Giảm tiêu hao năng lượng; Tiết kiệm nguồn lực; An toàn cho sức khỏe và Giảm tác hại đến môi trường. Trong xây dựng, sơn và các vật liệu xây dựng là yếu tố quyết định không nhỏ đến chất lượng của công trình.

Top