thông tin tác giả

Vũ Ngọc Hoàng

Vũ Ngọc Hoàng

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá tác giả ( 16 lượt đánh giá )

danh sách bài viết

bài viết các tác giả khác