Aviva Việt Nam và những thành tựu nổi bật trong năm 2017

Aviva Việt Nam và những thành tựu nổi bật trong năm 2017

0
2017 là một năm chuyển mình đặc biệt của Aviva Việt Nam với nhiều bước phát triển trong việc thúc đẩy kinh doanh, phát triển kênh phân phối, nâng cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và đầu tư vào những dự án cộng đồng.