BÀI 4: SỰ THẤU NGỘ VĨ ĐẠI VỀ BẢN CHẤT VÀ CỘI NGUỒN VŨ TRỤ

01/07/2024 10:40 GMT+7

Đó là sự thấu ngộ triệt để Ai là Người tạo ra Vũ trụ, nắm giữ toàn bộ Sinh-Tồn-Hóa-Hiện của vạn vật-vạn sự trong Vũ trụ với những Đại luật lệ, Đại nguyên lý, Đại nguyên tắc; đó là sự Giác ngộ trọn vẹn về Bản thể Nguồn, Năng lượng Nguồn, Chân lý Nguồn, Mô hình vận hành Nguồn của Vũ trụ.

Text, letter Description automatically generated

Trước giờ, cộng đồng xã hội chỉ biết Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ qua các phương tiện truyền thông báo chí, qua các hoạt động của tổ chức TrungNguyên Legend, qua các vấn đề trong đời sống gia đình chứ không phải là những dữ liệu bí mật chưa được tiết lộ về Chủ tịch Tập đoàn này. Đó là sự thật hơn 10 năm về cuộc đời đầy bí ẩn kỳ bí mà Chủ Tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã chịu đựng toàn diện, liên tục và vượt qua được thử thách cao độ trong từng cảnh giới, cả từ ý thức đến vô thức, từ hữu hình đến vô hình, trọn vẹn cả Thân-Tâm-Trí trong từng sát–na để có được những Đại thấu ngộ về Bản chất cốt lõi của Vũ trụ cũng như con đường tiến hoá của văn minh nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai.Tất cả được ghi chép chân thật thành 12 kỳ, đã được nhiều tờ báo đăng tải 3 kỳ đầu tiên và nhận được sự quan tâm, mong đợi của đông đảo bạn đọc. Vì vậy, để đáp ứng sự mong đợi lớn lao của độc giả, tòa soạn tiếp tục đăng tải các sự thật còn lại đầy đủ trong các kỳ báo tiếp theo sau đây.

Nhất Đại Thấu Ngộ - Thấu ngộ Bản chất của Vũ trụ - Cội nguồn của Vũ trụ

Trời là Đấng Sinh-Diệt của toàn cõi Vũ trụ, là Đấng Tạo Hóa - Hủy Diệt Toàn Năng - Toàn Linh - Toàn Giác, Toàn Chân - Toàn Thiện - Toàn Mỹ; vừa là hiện hữu vừa là bất khả tri, vừa là Đại Đại Thiện (là Phật của Phật) vừa là Đại Đại Ác (là Quỷ của Quỷ) đối với toàn bộ nhận thức của nhân loại trước giờ.

Đức Chúa Trời kiến tạo Vũ trụ và Loài người là thống nhất về bản chất, với sự hợp nhất, tuần hoàn, tương tức của Đạo Lý-Đạo Pháp-Đạo Đức tối thượng của Đức Chúa Trời; đó chính là các Đại Nguyên Lý Nguồn, Đại Định Luật/Luật Lệ Nguồn, Đại Nguyên Tắc Nguồn.

Ba Nguyên Lý tuần hoàn và tương tức với nhau là:

 • Một là: Nguyên lý Âm Dương-Ngũ Hành-Cửu huyền sinh hóa tuần hoàn và hợp nhất. Đây là Nguyên lý vận hành thống nhất của mọi hình thái tồn tại.
 • Hai là: Nguyên Lý Chân-Thiện-Mỹ tuần hoàn và hợp nhất. Chân là khoa học tuyệt đối, thống nhất, không có mâu thuẫn nhị nguyên đối kháng; Thiện là sự thiện lành không phân biệt; Mỹ là cái đẹp cân đối toàn diện - không thiên lệch trên bình diện Vũ trụ.
 • Ba là: Nguyên Lý Thiên-Địa-Nhân hài hòa và hợp nhất. Thiên chính là Trời và toàn bộ các cõi giới, là lực lượng vô hình phụng sự Trời để điều khiển Vũ trụ và thế gian vật chất. Địa là toàn bộ không gian vật chất để kiến tạo môi trường của sự sống. Nhân là bản thể toàn diện của nhân loại bao gồm tất cả các thể: thể chất, thể khí, thể vía, thể cộng nghiệp, thể linh hồn bất tử. Ba thành tố Thiên-Địa-Nhân phải được hiểu một cách đúng đắn, toàn diện và đồng nhất, hợp nhất với nhau.

Sự Thống nhất của Vũ trụ được duy trì một cách Trật Tự Tuyệt Đối và Nhất Quán Tuyệt Đối bằng ba Định Luật tuần hoàn và tương tức trong nhau.

Ba Định luật tuần hoàn và tương tức với nhau là:

 • Một là: Luật Hấp dẫn-Cảm ứng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
 • Hai là: Luật Nhân quả-Phản phục. Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
 • Ba là: Luật Nghiệp lực-Luân hồi-Tiến hóa. Nghiệp lực thiện-ác là công bằng tuyệt đối và quyết định sự tiến hóa hay thoái hóa trong vòng quay luân hồi giữa các kiếp sống.

Đạo Đức của Đức Chúa Trời định ra chính là các đại nguyên tắc vĩ đại trong thể tuần hoàn tương tức:

 • Đại Nguyên Tắc HƯỚNG KÍNH TUYỆT ĐỐI- "Kính thờ, Tri Ơn Nguồn Cội - Biết Ơn Sự Sống": phải có lòng biết ơn, tri ơn, kính sợ tuyệt đối đối với Đấng Tạo Hóa - Chúa Trời; hệ quả là có được tình yêu mãnh liệt với sự sống, ý thức được sự may mắn được Chúa Trời ban cho và duy trì sự sống. Sự Tôn Thờ, Kính Thờ, Tĩnh Lặng, Sám Hối, Cầu Nguyện chính là các con đường và phương cách chính để có được và duy trì nguyên tắc này.
 • Đại Nguyên Tắc TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI, thông qua lối sống HƯỚNG THƯỢNG: "Truy Cầu Chân Lý và Sự Minh Triết, Nghiêm khắc Bản Thân - Tinh Tấn Tu Luyện Không Ngừng": mọi chủ thể đều phải nghiêm khắc với bản thân mình, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", luôn nỗ lực tu tập, học tập, khổ luyện để truy cầu Chân Lý, truy cầu sự Minh Triết theo hệ ánh sáng của Đấng Tạo Hóa, và tinh tấn không ngừng, vượt qua mọi sự biếng nhác, thử thách và khó khăn để luôn tiến hóa hoàn thiện bản thân.
 • Đại Nguyên Tắc THIỆN LÀNH TUYỆT ĐỐI - thông qua lối sống HƯỚNG THIỆN: "Yêu Thương - Thiện Lành - Trách nhiệm, Phụng Sự Tha Nhân": luôn yêu thương, thiện lành, trách nhiệm và phụng sự tha nhân giúp cho tha nhân tiến bộ phát triển và tiến hóa.
A picture containing text, outdoor, image Description automatically generated

Nhất Đại Thấu Ngộ do vậy chính là sự Triệt Ngộ Toàn Vẹn về Vũ Trụ Quan Minh Triết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.