Bãi bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế

Liên Châu
Liên Châu
08/12/2022 19:54 GMT+7

“Giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trở lại...” là quy định đã được bãi bỏ.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BYT (Thông tư 14.2022) bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

Thông tư 14.2022 do Bộ Y tế vừa ban hành tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong đó, tại khoản 2 điều 2 Thông tư 14.2022 bãi bỏ “khoản 3 điều 8 của Thông tư số 14/2020, ban hành ngày 10.7.2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế”.

Trước đó, khoản 3 điều 8 Thông tư số 14/2020 quy định: “Khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng và không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó. Trường hợp giá cao hơn phải giải trình, thuyết minh cụ thể”...

Theo phản ánh từ lãnh đạo các bệnh viện, quy định trên không phù hợp với quy luật thị trường vì có thể giá thiết bị y tế năm sau cao hơn giá năm trước, dẫn đến nhiều gói thầu đấu thầu trang thiết bị y tế không có nhà thầu cung ứng vì giá quá thấp, cơ sở y tế không thể mua sắm, không có hàng đáp ứng nhu cầu điều trị.

Theo ý kiến của một số chuyên gia, việc bãi bỏ quy định trên góp phần tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, bảo đảm cho mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thông tư 14.2022 của Bộ Y tế, kể từ ngày khoản 2 điều 2 Thông tư 14.2022 có hiệu lực (6.12.2022), việc xác định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thực hiện theo luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26.11.2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng giá gói thầu của Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT.

Thông tư 14/2022 bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

1. Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14.11.2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế".

2. Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30.5.2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế làm việc của Bộ Y tế.

3. Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11.12.2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm.”

4. Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29.3.2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam.

5. Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22.2.2014 của Bộ Y tế, Bộ TN-MT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế.

Thông tư 14.2022 cũng bãi bỏ điều 9 của Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30.8.2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm.

Thông tư 14.2022 có hiệu lực từ ngày 1.2.2023. Riêng khoản 2 điều 2 của thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ban hành (6.12.2022).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.