banh kem xoi

Những gánh xôi xuyên thế kỷ ở Sài Gòn

Những gánh xôi xuyên thế kỷ ở Sài Gòn

4
Đôi khi món ăn bình dị như xôi mà ăn hoài không biết ngán. Nhắc đến xôi, dân sành ăn Sài thành chắc phải kể đến hàng trăm câu chuyện về đủ thể loại xôi.