Bánh phu thê

Việt Nam thêm 9 kỷ lục châu Á cho các món ăn, đặc sản nổi tiếng

Việt Nam thêm 9 kỷ lục châu Á cho các món ăn, đặc sản nổi tiếng

Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa chính thức công nhận 9 kỷ lục châu Á cho các món ăn/nhóm món ăn, đặc sản nổi tiếng Việt Nam. 9 kỷ lục mới này cũng đánh dấu cột mốc 50 kỷ lục châu Á trong lĩnh vực Ẩm thực của Việt Nam, một dấu ấn đầy tự hào, theo bộ tiêu chí xác lập "Giá trị Ẩm thực châu Á".

Top