Barbershop

Người trẻ Việt đánh thức tiềm năng ngành tóc nam

Người trẻ Việt đánh thức tiềm năng ngành tóc nam

Ra đời sau nhưng sớm gặt hái thành công trong ngành tóc, 30 Shine đã tạo nên một “cuộc cách mạng” trong lĩnh vực tóc nam nói chung và ngành tóc Việt Nam nói riêng. Tính đến tháng 7/2020 - năm hoạt động thứ sáu, 30 Shine đã có 84 cửa hàng trên toàn quốc và một cửa hàng tại Thái Lan.

Top