Nhàn đàm: Bến xuân

Nhàn đàm: Bến xuân

0
Cứ độ từ 20 tháng chạp trở đi, người đi làm qua các nẻo đường đều ngóng trông một điều quen thuộc: các điểm bán hoa kiểng chưng tết dọc đường.
Từ Bến xuân đến Cô láng giềng

Từ Bến xuân đến Cô láng giềng

0
Trong dòng nhạc tiền chiến, 2 ca khúc Bến xuân (của Văn Cao) và Cô láng giềng (của Hoàng Quý) chẳng có chút liên hệ. Tuy nhiên, hẳn ít ai biết đã có một “bóng hồng” chen vào giữa cuộc đời của họ.