Từ Bến xuân đến Cô láng giềng

Từ Bến xuân đến Cô láng giềng

03:47 14/04/2012 0

Trong dòng nhạc tiền chiến, 2 ca khúc Bến xuân (của Văn Cao) và Cô láng giềng (của Hoàng Quý) chẳng có chút liên hệ. Tuy nhiên, hẳn ít ai biết đã có một “bóng hồng” chen vào giữa cuộc đời của họ.