Lắt léo chữ nghĩa: 'Mạn tính' hay 'mãn tính'?

Lắt léo chữ nghĩa: 'Mạn tính' hay 'mãn tính'?

07:00 19/09/2021 5

Hiện nay có 2 cách viết bệnh mạn tính và bệnh mãn tính. Có từ điển cho rằng dùng mạn hay mãn đều được, do đó có những bác sĩ và nhà báo viết theo một trong 2 cách trên. Vậy, cách nào chính xác?