Trẻ sơ sinh nhập viện tăng do lượng sinh tăng

Trẻ sơ sinh nhập viện tăng do lượng sinh tăng

0
* Hơn 110.000 ca sinh chỉ ở hai bệnh viện phụ sản  (TNO) Do số trẻ sinh trong “năm Rồng” tăng quá cao, nên bệnh viện (BV) nhi cũng tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh nhập viện.