Bếp củi

Nhớ ngọn khói lam, thương bếp cà ràng

Nhớ ngọn khói lam, thương bếp cà ràng

Má kể hồi xửa xưa đi coi mắt nàng dâu, mấy bà má miền Tây bao giờ cũng “mượn cớ” tranh thủ ngó qua chái bếp.

Top