Đối thoại mới với di sản

Đối thoại mới với di sản

07:00 23/04/2022 0

Hình dạng mới, giá trị tương tác mới của di sản… là những vấn đề các nhà nghiên cứu mổ xẻ tại hội thảo Di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại, thách thức và triển vọng, do Khoa Khoa học liên ngành, ĐH Quốc gia Hà Nội, tổ chức ngày 22.4 tại Hà Nội.