biến động giá

Giá heo hơi hôm nay 15.8.2023: Lập sàn giao dịch thịt heo

Giá heo hơi hôm nay 15.8.2023: Lập sàn giao dịch thịt heo

Hôm nay, giá heo hơi quay đầu giảm trên diện rộng ở các tỉnh phía bắc. Việc ra đời sàn giao dịch thịt heo hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh, giao dịch theo phương thức hiện đại, đảm bảo công bằng, minh bạch và giảm biến động về giá.

Chỉ được tăng giá khám, chữa bệnh trong 3 trường hợp
Thời sự

Chỉ được tăng giá khám, chữa bệnh trong 3 trường hợp

Theo Nghị định số 85 Chính phủ vừa ban hành, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xem xét điều chỉnh trong 3 trường hợp: cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương; khi có biến động giá của các yếu tố đầu vào.

Top