Đủ thủ tục, dự án Léman Luxury Apartments vẫn chưa được cấp sổ hồng

Đủ thủ tục, dự án Léman Luxury Apartments vẫn chưa được cấp sổ hồng

11:11 07/07/2022 0

Được xây dựng hoàn chỉnh đúng giấy phép, nộp đầy đủ hồ sơ xây dựng, bản vẽ hoàn công do Bộ Xây dựng cấp, sổ đỏ đất,… cho Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và đã được cấp Biên nhận. Thế nhưng nhiều năm, cư dân của Tòa nhà Léman Luxury vẫn chưa được cấp sổ hồng căn hộ. Điều này không chỉ gây bức xúc, thiệt hại cho cư dân mà cả chủ đầu tư.