Bình Thuận: Trẻ dưới 3 tuổi diện hộ nghèo, cận nghèo được trợ cấp 360.000 đồng/tháng

0 Thanh Niên Online

Sáng 25.5, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng khó khăn...

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận biểu quyết ban hành Nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, kể từ ngày 1.7.2022, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn Bình Thuận là 360.000 đồng/tháng (do ngân sách tỉnh đảm bảo) gồm trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mức trợ cấp xã hội được tính theo hệ số 1,5 so với mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với trẻ em từ đủ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng (cha, mẹ là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, người còn lại đã chết hoặc không có nguồn nuôi dưỡng); người đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Bình Thuận: Trẻ dưới 3 tuổi diện hộ nghèo, cận nghèo được trợ cấp 360.000 đồng/tháng - ảnh 1

Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Bình Thuận ngày 25.5

QUẾ HÀ

Ngoài ra, nhóm đối tượng được nhận trợ cấp còn có người cao tuổi thuộc diện hộ cận nghèo, không có người phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng, nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Mức trợ giúp xã hội được tính theo hệ số 1,0 so với mức chuẩn trợ giúp xã hội.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm