Bộ Chính trị họp xem xét tiếp thu ý kiến của T.Ư về Báo cáo chính trị Đại hội XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/05/2019 08:07 GMT+7

T.Ư đã thảo luận tại tổ về dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, trong ngày làm việc thứ 2 (17.5) của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Cũng trong sáng 17.5, T.Ư đã thảo luận tại tổ về dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trong buổi chiều cùng ngày, T.Ư nghỉ làm việc. Bộ Chính trị họp xem xét, cho ý kiến các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của T.Ư về đề cương Báo cáo chính trị, đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025; đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.