Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/04/2024 15:56 GMT+7

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, do các vi phạm tại Bộ LĐ-TB-XH.

Ngày 19.4, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH và các cá nhân có liên quan.

Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung- Ảnh 1.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH

NGỌC THẮNG

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng, Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2011 - 2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức mua, chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo giáo viên dạy nghề; trong tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện Đề án chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm (Đề án 371), Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao (Đề án 761).

Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2011 - 2016 còn làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá, vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2011 - 2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm 2011 đến năm 2021, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ-TB-XH.

Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, không phát hiện được việc Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ tiếp tục có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Đề án 371, Đề án 761; trong tổ chức thực hiện các gói thầu do AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2016 - 2021 mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ-TB-XH.

Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung

Về cá nhân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ-TB-XH.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền khi giữ cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm; làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ-TB-XH.

Ông Huỳnh Văn Tí khi giữ cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ-TB-XH.

Từ đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung; cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền và ông Huỳnh Văn Tí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2011 - 2016; khiển trách Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, tại kỳ họp 39 hồi đầu tháng 4, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và các ông, bà: Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng; Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.