Bộ GD-ĐT thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/05/2022 16:27 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa phát đi thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa mới với lớp 8 và lớp 11 đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa cần đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 8, lớp 11 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về Bộ GD-ĐT trước ngày 10.5.2022.

Bộ GD-ĐT thông báo thẩm định sách giáo khoa mới với lớp 8 và lớp 11

V.H

Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng ký là căn cứ để Bộ GD-ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại điều 17, Thông tư 33 và Thông tư 05 của Bộ GD-ĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định sách giáo khoa.

Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: số lượng bản mẫu sách; thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định (tên sách giáo khoa; phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của tổng chủ biên, chủ biên, nếu sách có tổng chủ biên, chủ biên, tác giả; mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung;

Hồ sơ thẩm định sách giáo khoa cũng yêu cầu phải có báo cáo quá trình và kết quả thực nghiệm; báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của giáo viên, giảng viên, các nhà khoa học, nhà giáo dục; bản phân phối chương trình đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa).

Cụ thể, đối với lớp 8, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: toán, ngữ văn, tiếng Anh: 20 bộ; khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý: 25 bộ hồ sơ; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: 15 bộ.

Đối với lớp 11, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục: toán, ngữ văn, tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp: 20 bộ; các môn học còn lại: 15 bộ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, đối với lớp 8, từ ngày 10 - 15.7.2022 trong giờ hành chính. Đối với lớp 11, từ ngày 25 - 30.7.2022 trong giờ hành chính (các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 11 cùng thời gian với lớp 8).

Theo Nghị quyết của Quốc hội, lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được thực hiện lần lượt theo hình thức “cuốn chiếu” như sau: năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1. Năm học 2021 - 2022 với lớp 2 và lớp 6. Năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.