Bộ nhận diện thương hiệu mới

Đạt Phương 'thay áo mới' và chiến lược đầy tham vọng

Đạt Phương 'thay áo mới' và chiến lược đầy tham vọng

Bước qua tuổi 20, Đạt Phương chuyển đổi mô hình quản trị và thay đổi nhận diện thương hiệu với chiến lược mới đầy tham vọng.

Top