Bỏ phố về rừng

'Về nơi có nhiều cánh đồng', hành trình 'chữa lành' của những người bỏ phố về rừng

'Về nơi có nhiều cánh đồng', hành trình 'chữa lành' của những người bỏ phố về rừng

Về nơi có nhiều cánh đồng là chuyện của những người trẻ "lạ lùng", họ từ bỏ phố thị xinh đẹp, chất mọi thứ lên xe, bao gồm cả những ký ức, thói quen của một người đô thị, để cùng nhau lên... Kon Tum. Và Phan - người kể chuyện, cũng là một thành viên của chuyến đi đó.

Top