Cả tin

Tìm thầy lang, gặp... 'thầy lừa'

Tìm thầy lang, gặp... 'thầy lừa'

Đang hoang mang, vô vọng cùng cực khi bản thân hay người nhà gặp bệnh nặng, nhiều người đành trông chờ "phước chủ may thầy" tìm kiếm thầy lang trên các hội, nhóm. Họ không biết có những "bẫy lừa" được giăng sẵn...

Top