Cải chính

0 Thanh Niên Online

Ngày 24.12.2013, Báo Thanh Niên có đăng bài Đường lưỡi bò xuất hiện trong phần mềm dạy học.

Trong bài viết có đoạn: “Công ty công nghệ tin học nhà trường School@net đã mua bản quyền phần mềm trên từ Công ty Motherplanet (trụ sở chính ở Thượng Hải, Trung Quốc - PV) và phân phối lại cho các nhà trường”.

Sau khi kiểm tra lại, xét thấy nội dung của đoạn này là không chính xác, Công ty công nghệ tin học nhà trường School@net không mua phần mềm của Trung Quốc.

Thanh Niên thành thật cáo lỗi với Công ty công nghệ tin học nhà trường School@net và bạn đọc.

Thanh Niên

>> Đường lưỡi bò' xuất hiện trong phần mềm dạy học
>> Hai người Trung Quốc đi xe tự chế, mang bản đồ in 'đường lưỡi bò' vào Việt Nam
>> Bỏ bài học sử dụng phần mềm có 'đường lưỡi bò
>> Phần mềm dạy học có 'đường lưỡi bò': 5 năm vẫn tưởng là của… Mỹ
>> Sách bài tập tin học cũng in hình ‘đường lưỡi bò’
>> Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu dừng ngay phần mềm có 'đường lưỡi bò
>> Loại bỏ bài học địa lý có 'đường lưỡi bò

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm