Cảm xúc của con

Hãy để con cái có trách nhiệm và tự giải quyết vấn đề của mình

Hãy để con cái có trách nhiệm và tự giải quyết vấn đề của mình

Quá trình trưởng thành, học tập, dĩ nhiên con cái sẽ gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống... Việc cha mẹ để con cái có trách nhiệm và tự tìm cách vượt qua là điều cần thiết.

Top