Cán bộ, đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

24/08/2013 17:24 GMT+7

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội tới dự.

Tham dự hội nghị có 150 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, đại diện cho gần 3.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn quân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm tấm gương của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; toàn quân luôn là một khối thống nhất về ý chí, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng với các điển hình tiên tiến toàn quân - Ảnh: QĐND

Qua hơn 2 năm qua học tập và làm theo lời Bác, toàn Đảng bộ Quân đội đã có mô hình “Tự soi, tự sửa”; các tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp tự kiểm điểm, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, đăng ký sửa chữa, khắc phục và công khai kết quả sửa chữa, tiến bộ trước đơn vị. Toàn quân đã thực hiện “3 khâu đột phá”: Thực hiện dân chủ, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp, tác phong công tác.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đã thực sự góp phần đẩy mạnh xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đánh giá cao kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Quân đội cần tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời nuôi dưỡng, nhân rộng, phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định của Ban Bí thư Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; thực hiện tốt yêu cầu "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, noi theo"; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu và có sức lan tỏa rộng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, điều có ý nghĩa cơ bản, cốt lõi nhất là mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện về mọi mặt, nhất là về đạo đức cách mạng, làm gương cho quần chúng học tập, noi theo.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được tiến hành một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các đơn vị; phát huy vai trò của hệ thống báo cáo viên, các thiết chế văn hoá để biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất; khắc phục những biểu hiện của "bệnh thành tích", nói không đi đôi với làm.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

>> Tổng cục An ninh I học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
>> Học và làm theo tấm gương Bác Hồ là căn cứ để xem xét và bổ nhiệm cán bộ
>> Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: "Sống và làm theo tấm gương Bác Hồ” phải gắn với chống tham nhũng, lãng phí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.