Cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lê Hiệp
Lê Hiệp
10/07/2018 17:31 GMT+7

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật luật Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 10.7, tại trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Bí thư nhận thấy Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông đã vi phạm, khuyết điểm: chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin - Truyền thông và Tổng công ty MobiFone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; để một số lãnh đạo Bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án trên.
Ban Bí thư khẳng định, những vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của Tổng công ty MobiFone, đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Thông tin - Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo.
Trước đó, liên quan tới việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông, tại kỳ họp thứ 26, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kết luận: Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin - Truyền thông và Tổng công ty MobiFone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án trên.
Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông, cũng như cá nhân ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.