Cậu Vượng

‘Thương ngày nắng về’ phần 2 tập 35: ‘Cuộc chiến’ ở Hoàng Kim sẽ ra sao?

‘Thương ngày nắng về’ phần 2 tập 35: ‘Cuộc chiến’ ở Hoàng Kim sẽ ra sao?

Thương ngày nắng về phần 2 tập 35: Vân Trang 'tuyên chiến' chủ tịch Long; Con gái của chủ tịch Long xuất hiện; Hoàng Duy đối đầu bố để bảo vệ tình yêu với Vân Trang.

Top