Biết tự chăm sóc bản thân

Biết tự chăm sóc bản thân

03:20 31/07/2012 0

Những người thường xuyên phải chăm sóc người thân yếu bệnh sẽ dễ bị trầm cảm, căng thẳng. Dấu hiệu căng thẳng ở những người chăm sóc có thể là thay đổi trọng lượng, có vấn đề về ngủ, trầm cảm hoặc dễ nổi giận.