Tin giả tác hại thật

Tin giả tác hại thật

05:50 18/11/2021 0

Vấn nạn tin giả, tin sai sự thật không chỉ có ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Khi đất nước đối mặt với những khó khăn thì tin giả lại càng xuất hiện nhiều.