chi tiêu du lịch

Người Việt tiết kiệm nhất thế giới

Người Việt tiết kiệm nhất thế giới

Kết luận trên được đưa ra trong khảo sát về chỉ số niềm tin người tiêu dùng quý 3/2019 do The Conference Board và Nielsen thực hiện.

Top