Về cách gọi khác nhau của quốc hiệu Champa

Về cách gọi khác nhau của quốc hiệu Champa

06:54 05/12/2021 0

Khi đề cập về vương quốc Champa, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước vẫn còn tranh cãi sự tồn tại một vương quốc Champa thống nhất hay bao gồm các tiểu quốc độc lập với nhau.

Cụm đền tháp Champa nào được thờ phụng lâu dài nhất?

Cụm đền tháp Champa nào được thờ phụng lâu dài nhất?

10:30 05/11/2021 0

Người Champa xây dựng những cụm đền tháp suốt dải đất miền Trung, ngày nay vẫn còn một số đền tháp ở khu vực cực Nam Trung bộ được người Chăm thờ phụng. Tuy nhiên, được thờ phụng lâu dài nhất là cụm đền tháp Po Nagar (ở Khánh Hòa ngày nay).