Chỉnh đốn Đảng đang là một đòi hỏi rất cấp bách

03/02/2019 07:00 GMT+7

Nếu Đảng không vững mạnh, trong sạch thì niềm tin trong dân sẽ giảm dần. Vì vậy, nhiệm vụ x ây dựng chỉnh đốn Đảng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chỉ có phát huy sức mạnh của toàn dân và có một Đảng chân chính lãnh đạo mới có thể thành công, cho nên trong di chúc của mình, không phải ngẫu nhiên Bác viết: “Trước hết nói về Đảng…”.
Trong hồi ký của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác Hồ, có đoạn kể: Phải chăng Bác chưa thật yên tâm lắm nên Bác mới viết trong di chúc: “Theo tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng…”
Thực tế, từ cuối năm 1947, sau 2 năm giành chính quyền, Bác Hồ thấy trong nội bộ Đảng xuất hiện tệ lạm dụng quyền lực trong một số cán bộ có chức, có quyền, nên đã viết tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc (10.1947). Trong tác phẩm này, lần đầu tiên Bác đã sử dụng từ "chỉnh đốn Đảng". Sau khi xảy ra vụ án tham nhũng của đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu, Bộ Quốc Phòng (năm 1950), Bác Hồ rất đau xót và Bác biết không có cách nào khác là phải chỉnh đốn lại Đảng.
Có thể nói, xây dựng và củng cố Đảng là điều Bác Hồ trăn trở, tập trung biết bao công sức suốt nhiều năm. Bác cho đó là điều quan trọng hàng đầu để cách mạng thắng lợi, để xây dựng Chủ nghĩa xã hội thành công.
Chúng ta biết trong cách nói, cách viết, Bác Hồ không bao giờ dùng câu thừa, dùng chữ thừa, thế nhưng, chỉ trong đoạn văn ngắn chỉ có 57 từ của Di chúc, Bác đã dùng đến 4 chữ “thật”: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Theo Bác, việc chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên. Họ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó chính là cơ sở tiên quyết để "giữ gìn cho Đảng ta thật trong sạch", không có cách nào khác.

Đảng không trong sạch, niềm tin trong dân sẽ yếu dần

Tư tưởng của Bác có giá trị to lớn trong bối cảnh hiện tại, khi toàn Đảng đang quyết liệt, kiên trì thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân

Di chúc - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mới đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ XII tới nay, chưa đầy 3 năm, đã có hơn 60 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý bị xử lý kỷ luật là con số chưa từng có, trong đó có 5 ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm, và 3 người trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành T.Ư.
Chúng ta không vui gì trước thông tin kỷ luật cán bộ, đảng viên như chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, đó là chuyện "rất đau lòng", nhưng chúng ta mừng vì những người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã khẳng định quyết tâm "đau nhưng phải làm và sẽ còn tiếp tục làm"; tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân. Bởi lẽ, việc chỉnh đốn Đảng, như Bác Hồ đã căn dặn, trước hết là câu chuyện của các đảng viên, của Đảng.
Cha ông ta có câu “trong ấm ngoài êm”, nếu Đảng không vững mạnh, trong sạch thì niềm tin trong dân sẽ giảm dần. Bài học kinh nghiệm của dân tộc ta trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước đã cho thấy: Sức mạnh là ở nhân dân, "phúc chu thủy tín dân do thủy" (lật thuyền mới biết dân như nước). Nhất là khi kẻ địch còn nhiều âm mưu thủ đoạn để đánh phá ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Mất Đảng là mất chế độ. Vì vậy nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng trở nên bức xúc hơn bao giờ hết. Nó đang trở thành đòi hỏi cấp thiết, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm.

Chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ con người

Nhiệm vụ của Đại hội Đảng khóa XII sắp kết thúc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần. Toàn Đảng, toàn dân đang trông chờ ở kết quả công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội. Muốn thực hiện công cuộc đổi mới thành công, đưa đất nước vượt qua khó khăn để tiến lên, đuổi kịp một số nước trong khu vực và trên thế giới, việc trước hết là tùy thuộc vào con người.
Việc chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ việc chọn những người xứng đáng, có đức, có tài đứng vào hàng ngũ của Đảng Ảnh Nhật Bắc
Đảng ta có trong sạch, vững mạnh hay không cũng phải do con người. Kinh tế có phát triển hay tụt lùi cũng là do con người quyết định. Nếu Đảng có đường lối đúng nhưng bố trí cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo là người đứng đầu sai, thì đường lối không vào được cuộc sống, khó thành công. Trong chiến tranh chống Mỹ đã chứng minh điều đó. Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế càng cần cán bộ có bản lĩnh, năng lực, trí tuệ và có đạo đức trong sáng mới tạo nên thành công.
Ngược lại, nếu để lọt cán bộ lãnh đạo, kẻ cơ hội hữu danh vô thực, chỉ đâu đánh đó và thiếu gương mẫu trong cuộc sống, bị lệ thuộc vào “nhóm lợi ích” thì sẽ chuốc lấy hậu quả khó lường. Dân mất niềm tin là mất tất cả. Rất nhiều đảng viên lo lắng cho vận mệnh của Đảng không phải không có cơ sở.
Do vậy, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ việc chọn đúng người có đức, có tài. Để làm được điều này, công tác cán bộ phải khắc phục hiện tượng khép kín trong một số ít cơ quan tham mưu và một số cán bộ có chức, có quyền. Phải thực hiện dân chủ thật sự, không dân chủ hình thức. Phải công khai cho cán bộ đảng viên, thậm chí cho nhân dân tham gia với Đảng về công tác lựa chọn người đủ tiêu chuẩn tham gia cơ quan lãnh đạo của Đảng và tổ chức quản lý nhà nước từ cấp cơ sở đến T.Ư.
Đảng mạnh thì dân được nhờ, Đảng không mạnh và trong sạch thì dân khổ. Nhà thơ Tố Hữu đã viết trong bài thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng" rằng "Lòng dân yêu Đảng như là yêu con!". Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là phải xứng đáng với sự tin yêu này như Bác Hồ đã viết trong Di chúc: "Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.