Chính phủ quy định chức danh được sử dụng xe công giá 1,2 đến 1,6 tỉ

Mai Hà
Mai Hà
26/09/2023 19:09 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công với các chức danh lãnh đạo.

Theo đó, nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công vụ; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô...

Chính phủ quy định chức danh được sử dụng xe công giá 1,2 đến 1,6 tỉ  - Ảnh 1.

Chính phủ quy định chi tiết các chức danh được sử dụng xe công vụ

T.N

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc vì lý do khác mà không còn giữ chức vụ đó nữa nhưng xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế, thanh lý theo quy định thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, gồm: Thường trực Ban Bí thư; ủy viên Bộ Chính trị; ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng Viện KSND tối cao; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Quốc hội.

Ngoài ra, chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1,6 tỉ đồng/xe, gồm: ủy viên T.Ư Đảng chính thức; trưởng ban, cơ quan Đảng ở T.Ư; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ngoài ra, còn có ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Thường vụ Quốc hội).

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1,55 tỉ đồng/xe, gồm: bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng kiểm toán Nhà nước; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc T.Ư; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, TP.HCM; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1,5 tỉ đồng/xe, gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Nghị định cũng quy định chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác, có quy định mức giá.

Cụ thể, chức danh được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa 1,4 tỉ đồng/xe, gồm: phó trưởng ban, cơ quan Đảng ở T.Ư; Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân; Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc; phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó chánh án TAND tối cao, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.

Ngoài ra, còn có thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó tổng Kiểm toán nhà nước; phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các phó bí thư tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy khối trực thuộc T.Ư; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (trừ Hà Nội và TP.HCM); ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); trợ lý các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thẩm phán TAND tối cao, kiểm sát viên Viện KSND tối cao.

Chức danh được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa 1,25 tỉ đồng/xe, gồm: Tổng cục trưởng, Phó trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc, ủy viên thường trực các ủy ban của Quốc hội; ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM; ủy viên thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư; trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (tập đoàn kinh tế).

Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, TP.HCM; ủy viên Ban biên tập Báo Nhân Dân; ủy viên Ban biên tập Tạp chí Cộng sản; phó trưởng ban chuyên trách hoặc ủy viên chuyên trách các ban chỉ đạo ở T.Ư; phó trưởng ban chuyên trách hoặc ủy viên chuyên trách các ban chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo; trợ lý các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; phó bí thư chuyên trách công tác đảng ở các đảng ủy: Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trường hợp các chức danh trên tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô sẽ được xem xét, quyết định việc khoán kinh phí và số lượng xe ô tô trang bị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả giữa việc bố trí xe ô tô phục vụ công tác với việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. 

Trường hợp tất cả các chức danh trên của từng bộ, cơ quan T.Ư, tổng cục, tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, tập đoàn kinh tế áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho toàn bộ công đoạn thì không trang bị xe ô tô phục vụ chức danh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.