Chống chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác cán bộ

04/12/2018 08:20 GMT+7

Ông Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và thường vụ cấp ủy viên; chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12.2018 vào chiều 3.12 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và thường vụ cấp ủy viên; chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong công tác cán bộ.
Trong đó chú ý đến chất lượng, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; tránh những sai sót trong thời gian qua.
Ông Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 12.2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả các Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII; tập trung sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Ban Tổ chức T.Ư tập trung hoàn chỉnh các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.