Chuyên gia thời trang

Nhà tạo mẫu tóc Thùy Dương: Làm đẹp là nghề nhân văn

Nhà tạo mẫu tóc Thùy Dương: Làm đẹp là nghề nhân văn

“… Tôi vào nghề tạo mẫu tóc từ năm hai mươi tuổi, làm từ những việc nhỏ nhất cho đến lúc thành thợ cắt chính, chuyên viên kỹ thuật, tạo mẫu và ra nước ngoài “học lại” nghề của chính mình từ những nhà tạo mẫu, chuyên gia thời trang tóc quốc tế...

Top