Chuyên viên CNTT

Học viện NIIT triển khai “Cloud Campus” đầu tiên tại Việt Nam

Học viện NIIT triển khai “Cloud Campus” đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 17.08, NIIT - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về đào tạo nhân lực ngành CNTT, triển khai chương trình đào tạo Chuyên viên CNTT Quốc tế - GNIIT trên môi trường học tập Cloud Campus lần đầu tiên tại Việt Nam.

Top