CIH

Bác sĩ tư vấn các bệnh lý thần kinh thường gặp

Bác sĩ tư vấn các bệnh lý thần kinh thường gặp

Hệ thần kinh rất phức tạp, có nhiều bệnh lý; không dễ phát hiện nguyên nhân và khó khăn trong phòng ngừa, điều trị bệnh. Hiểu cách phòng ngừa và điều trị các bệnh lý thần kinh theo chứng cứ khoa học là vấn đề quan trọng.

Top