Công đoàn Agribank

Agribank dành hơn 90 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Agribank dành hơn 90 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Agribank dành hơn 90 tỉ đồng, phối hợp cùng chính quyền, MTTQ địa phương tại 64 tỉnh thành, tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Top