Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh

2 Thanh Niên Online
Ngày 25.12, tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh này tổ chức lễ công bố đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025.
Trung tâm điều hành mô phỏng thành phố thông minh /// G.B Trung tâm điều hành mô phỏng thành phố thông minh - G.B
Trung tâm điều hành mô phỏng thành phố thông minh
G.B
Theo lộ trình đề án đến năm 2025, Đà Lạt sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại của Việt Nam. Thành phố sẽ tập trung nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các cơ quan nhà nước phục vụ quản lý trên địa bàn; xây dựng hệ thống thông tin kinh tế, xã hội, phân tích dữ liệu lớn, dự báo; hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu cho đô thị thông minh; xây dựng chính quyền điện tử, triển khai cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh.
Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018 - 2025 xác định lộ trình thực hiện theo mô hình 4 trụ cột chính: quản trị, đời sống, môi trường và kinh tế. Các lĩnh vực và nội dung được giao cho các sở chuyên ngành chủ trì đã và đang được triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên, gồm: chính quyền điện tử, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, nông nghiệp, du lịch, thành phố an toàn, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, giao thông.
Lộ trình tổng thể thực hiện đề án sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2018 - 2020 sẽ thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh và triển khai các lĩnh vực ưu tiên như: chính quyền số, quy hoạch đô thị. Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trên nền tảng dùng chung các ứng dụng và mở rộng, cải tiến theo hướng ngày càng thông minh hơn.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thông Minh

Thông Minh

Thành phố thông minh có ngập hông
Hoàng Giang

Hoàng Giang

Bạn muốn Đà Lạt ngập hông :D

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm