Công nghiệp dăm gỗ

Công nghiệp dăm gỗ tăng trưởng nóng

Công nghiệp dăm gỗ tăng trưởng nóng

Tại hội thảo về ngành công nghiệp dăm gỗ VN do Hiệp hội Gỗ và lâm sản (HHG-LS) Bình Định phối hợp với HHG-LS VN tổ chức ở TP.Quy Nhơn ngày 23.4, ông Trần Lê Huy, Tổng thư ký Hiệp hội HHG-LS Bình Định cho biết:

Top