Công nữ Anio

Toyota Việt Nam và những nỗ lực vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Toyota Việt Nam và những nỗ lực vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Gần 30 năm có mặt ở Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, song hành với việc thúc đẩy các hoạt động văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Trong dự án Opera "Công nữ Anio", Toyota Việt Nam vinh dự là Đơn vị đồng hành Bạch kim cùng chung tay bồi đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Top