Rác đầy ắp trong khuôn viên nhà máy tràn xuống cả kênh	 /// Ảnh: Gia Bách

Nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau ngưng tiếp nhận rác

08:25 27/07/2018 0

Đây là lần thứ 2 nhà máy xin bảo trì, ngưng tiếp nhận rác. Lần đầu, nhà máy mượn quỹ đất khoảng 2,5 ha để trữ rác trong quá trình bảo trì, cam kết sẽ xử lý phần rác tồn nhưng đến nay chưa xử lý xong.