Muốn ăn bánh tráng Hoài Ân...

Muốn ăn bánh tráng Hoài Ân...

0
Đầu đề trên cũng là “câu lục” của anh chàng Quảng Ngãi sau khi ăn bánh tráng cuốn trong một quán nhỏ ở Hoài Ân (Bình Định).