Đa nhiệm

Đã đến lúc nên trang bị RAM 32 GB cho PC?

Đã đến lúc nên trang bị RAM 32 GB cho PC?

Dung lượng RAM bao nhiêu trên hệ thống PC tiếp tục trở thành một chủ đề nhận được nhiều sự tranh luận từ cộng đồng. Có thể không phải là rẻ, nhưng thực tế có thể đã đến lúc phải chuyển sang RAM 32 GB.

Top