Đặc khu kinh tế

Phú Quốc đang ở đâu trên bản đồ bất động sản đặc khu?
Kinh tế

Phú Quốc đang ở đâu trên bản đồ bất động sản đặc khu?

Xuất hiện trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng sau Đà Nẵng, Nha Trang, thế nhưng Phú Quốc đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên thị trường.

Top