Người thầy luôn đổi mới trong giáo dục, đào tạo

Người thầy luôn đổi mới trong giáo dục, đào tạo

0
Dám nghĩ, dám làm và luôn đổi mới là phương châm mà thầy Nguyễn Minh Đức - Giám đốc điều hành, Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM - đã và đang thực hiện giúp cho công tác giáo dục, đào tạo ngày một tốt hơn. 
Thầy Mai của tôi

Thầy Mai của tôi

0
(TNO) Vậy là thầy Mai của tôi không còn nữa. Song những gì thầy đã dành cho tôi, cho cuộc đời, cho sự nghiệp trồng người suốt hơn 70 năm qua vẫn mãi còn đây…