Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

EVNGENCO2 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

EVNGENCO2 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Phấn đấu đạt sản lượng sản xuất của công ty mẹ và công ty con 100% vốn là 2 tỉ kWh - Đây là mục tiêu được đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) diễn ra vào chiều 9.6 tại TP.Cần Thơ.

Top