Đại hội Đảng lần thứ XII chính thức khai mạc

Đúng 8 giờ sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đúng 8 giờ sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đoàn chủ tịch ĐH Đảng lần thứ XII điều hành phiên khai mạc sáng nay - Ảnh: L.Q.PhổĐoàn chủ tịch ĐH Đảng lần thứ XII điều hành phiên khai mạc sáng nay - Ảnh: L.Q.Phổ
Dự Đại hội XII có nguyên Tổng Bí thư các thời kỳ: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
Chính thức khai mạc Đại hội Đảng 12 2
Dự Đại hội Đảng 12 còn có các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó thủ tướng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng từ khóa 2 đến khóa 6; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.
Đại hội cũng đã trân trọng mời các vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao tại Việt Nam dự phiên khai mạc.
Đến dự Đại hội còn có 10 đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Lê Hồng Anh: “Nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí đại biểu dự Đại hội, các vị đại biểu khách mời lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công”.
Ông Lê Hồng Anh thông báo toàn thể 1510 đại biểu dự ĐH Đảng lần thứ XII, đại diện cho 4,5 triệu Đảng viên, đã có mặt đầy đủ.
Chính thức khai mạc Đại hội Đảng 12 3
Chính thức khai mạc Đại hội Đảng 12 4Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng người điều hành phiên khai mạc sáng nay - Ảnh: L.Q.Phổ
Chính thức khai mạc Đại hội Đảng 12 7Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn khai mạc ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII
Tiếp sau phần phát biểu khai mạc, chào mừng của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên họp đã mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn khai mạc Đại hội.
Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao, biểu dương những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 cũng như 5 năm (2011-2015).
Tại phiên họp trù bị, ĐH đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch ĐH gồm 17 người, trong đó có 16 vị là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Thư ký gồm 5 người, do Chánh văn phòng T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn. Các thành viên khác là ông Phạm Minh Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu do ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, làm trưởng ban.
Ông nhấn mạnh: Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng biểu dương các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp các ngành, các địa phương, các cơ quan đơn vị về những thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XII của Đảng, góp phần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011-2015).
Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước xúc động nói: “Với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê Nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Trong thời điểm trọng đại này, mỗi đảng viên của Đảng khắc ghi lời căn dặn của Người: Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Đại hội chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đồng chí đã cống hiến, lao động, đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Theo Chủ tịch nước, Đại hội XII tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, được xác định trong Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung phát triển năm 2011; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020; 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.
Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong 5 năm tới.
Bên cạnh đó, Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa 11; bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại.
Theo Chủ tịch nước, Đại hội XII của Đảng là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới. Thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.
Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ và niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch nước đã long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội.
Tại phiên trù bị hôm qua (20.1), các đại biểu đã thông qua Chương trình làm việc, quy chế bầu cử của ĐH... Các nội dung này được thống nhất cao theo các nội dung đã được Ban Chấp hành (BCH) T.Ư khóa XI chuẩn bị và thông qua tại các hội nghị T.Ư trước khi diễn ra ĐH. Theo đó, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Tuy nhiên, những đại biểu còn lại của Đại hội khóa XII vẫn có quyền quyết định đề cử nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

Số ủy viên T.Ư tái cử dự kiến khoảng 55 - 60%
Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm ĐH XII, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Lê Hồng Anh cho biết để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, BCH T.Ư Đảng khóa XII cần có cơ cấu hợp lý để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trọng yếu của nhà nước ở T.Ư, địa phương và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, không nhất thiết địa phương nào, lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia BCH T.Ư. Dự kiến, BCH T.Ư khóa XII dự kiến gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khóa XI có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết); số lượng tái cử dự kiến khoảng 55 - 60% (mới khoảng 40 - 45%).
Để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, BCH T.Ư Đảng khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi, gồm dưới 50 tuổi dự kiến 15 - 20%; từ 50 - 60 tuổi dự kiến 65 - 70%; trên 60 tuổi dự kiến 5 - 10%. Trong đó, những người tham gia BCH T.Ư lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa. Phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4 - 6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9 - 10% (khóa XI là 8,75%); ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia. Đây cũng là một nét mới trong công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.