Đại hội thanh niên phát động phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi’

29/12/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Tại phiên làm việc toàn thể sáng nay 29.12, ĐH Hội LHTN Việt Nam lần 7 đã phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bên cạnh nhiều phong trào khác mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ cả nước.

(TNO) Tại phiên làm việc toàn thể sáng nay 29.12, ĐH Hội LHTN Việt Nam lần 7 đã phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bên cạnh nhiều phong trào khác mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ cả nước.

dai-hoiPhiên làm việc toàn thể tại hội trường của Đại hội sáng 29.12
Báo cáo mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 do Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long trình bày tại ĐH cho biết, trong nhiệm kỳ này Hội đặt ra 3 mục tiêu, trong đó, ngoài việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, Hội LHTN Việt Nam xác định xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế...
Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra, Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ này xác định đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực và cống hiến. Chú trọng định hướng cho thanh niên thông qua điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu.
Đồng thời, tạo môi trường để thanh niên cống hiến thông qua triển khai có hiệu quả các hoạt động, chương trình của Hội. Cổ vũ, động viên và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ, trí tuệ, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân, cống hiến cho quê hương, đất nước…
Khẩu hiệu hành động của ĐH lần này là “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Để thực hiện mục tiêu trên, Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Theo đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, như tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước.
Theo anh Nguyễn Phi Long, để giúp thanh niên hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Hội cần tập trung thực hiện nhiều nhóm giải pháp như tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên; Vận động thanh niên thi đua rèn luyện; Vận động thanh niên thi đua cống hiến; Vận động thanh niên sống có trách nhiệm.
“Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019 là ĐH thể hiện quyết tâm của các tầng lớp thanh niên Việt Nam xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của thanh niên Việt Nam làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định.
Thay mặt ĐH, anh Nguyễn Phi Long kêu gọi thanh niên cả nước ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
3 nhóm chỉ tiêu chính của Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019
Nhiệm kỳ này, Hội đặt ra 3 nhóm chỉ tiêu chính: công tác giáo dục của Hội; tổ chức các hoạt động, chương trình của Hội; công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Theo đó, về công tác giáo dục, 100% Hội LHTN Việt Nam cấp quận, huyện trở lên có giải thưởng và tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực.
Về tổ chức các hoạt động, chương trình của Hội, vận động và xây dựng 3.500 Nhà Nhân ái; vận động và xây dựng 120 Nhà Bán trú cho em, Trường đẹp cho em; Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 2,5 triệu thanh niên; Tổ chức giới thiệu việc làm cho 2.500 thanh niên hoàn lương…
Về công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, Hội đặt chỉ tiêu nhiệm kỳ này phát triển 2,5 triệu hội viên mới; Phát triển Hội trong 3.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.