Đặng Minh Sự

Sinh viên chuẩn bị được đi học trực tiếp trở lại

Sinh viên chuẩn bị được đi học trực tiếp trở lại

Hàng ngàn sinh viên đủ điều kiện sẽ được đi học trở lại từ đầu và giữa tháng 12, sau khi các trường đã được các cơ quan thẩm định đảm bảo an toàn cho việc tổ chức học trực tiếp.

Top